ПОЧЕТНА ЗА НАС МИСИЈА ВИЗИЈА ПРОИЗВОДИ КОНТАКТМисија на Мџ Робин:
Задоволувањето на крајниот потрошувач и освојување на светските пазари,користејќи врвен квалитет и технологија и создавање на храна со совршен вкус.